ارمغان ما برای شما

 خدمات ما را بررسی کنید

تحقیقات بازاریابی

مشاوره بازاریابی

مشاوره برندینگ

آموزش بازاریابی و فروش

دیجیتال مارکتینگ

گزارش‌های تکمیلی

ماموریت ما

 

مأموریت دال بازار، “کمک به رشد سودآور شرکت‌هاست”.
مأموریتی که با تشخیص مساله، جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها، مشاوره و ارائه راهکارهای کاربردی بازاریابی و فروش ادامه پیدا می کند و نتیجه آن در بهبود عملکرد سازمان قابل مشاهده است.

کشف و تحقیق

عارضـه‌یابی مشـکلات، بررسـی و جمع‌آوری اطلاعات و تحقیقات بازاریابی

حل مساله و راهبری

طراحی و پیشنهاد راهکارهای اثربخش بازاریابی و فروش و پیاده‌سازی آنها

راهکارهای نوین

مشاوره و راه‌اندازی استارتاپ‌ها، تحلیل‌ Big Data و داده‌کاوی، تحول دیجیتال سازمانی

ما سیستماتیک عمل می‌کنیم

گزارش‌های منتخب 

مروری بر بازار محصولات غذایی پرمصرف و بررسی عملکرد مصرف‌کنندگان

_

این تحقیق به بررسی عملکرد مصرف‌کنندگان محصولات غذایی پرمصرف می‌پردازد. در گامِ اول، محصولات غذایی پرمصرف در کشور از قبیلِ شیر، ماست، ماکارونی، نان تُست، حبوبات و… با توزیع پرسشنامه در سطح گسترده، مورد مطالعه قرار گرفتند تا سهم بازار هر یک از این محصولات مشخص شود و تصویر جامع‌تری از محیط رقابتی بازار نشان داده شود. در ادامه، سعی شده است با بررسی عملکرد مصرف‌کنندگان که شامل دو بخش رفتار خرید و رفتار مصرف‌کننده می‌شود، درک کامل و صحیح تفکرات، احساسات و رفتارهای مصرف‌کنندگان حاصل شود.

مروری بر بازار محصولات غذایی پُرمصرف و بررسی عملکرد مصرف‌کنندگان

بررسی سهم برند و رفتار مصرف‌کنندگان محصولات لبنی

_

این تحقیق به بررسی رفتار مصرف‌کنندگان محصولات لبنی می‌پردازد. در گامِ اول، برندهای فعال صنعت لبنیات در کشور با توزیع پرسشنامه در سطح گسترده، مورد مطالعه قرار گرفتند تا علاوه بر بررسی شهرت برندهای این صنعت، سهم برند در بازار نیز مشخص شود. بدین ترتیب، تصویر جامع‌تری از محیط رقابتی بازار نشان داده می‌شود. در ادامه، با بررسی رفتار مصرف‌کنندگان که به معنی بررسی چگونگی انتخاب، خرید، مصرف و کنار گذاشتن محصولات، خدمات، ایده‌ها یا تجربه‌ها توسط افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها است، مروری بر وضعیت بازار لبنیات و همچنین، محصولات این بازار صورت پذیرفته است.

آخرین مطالب بلاگ 

 مشتریان ما