logo

سایت در دست تعمیر می باشد

ماموریت دال بازار در کمک به رشد سودآور شرکت‌ها تعریف می‌شود، ماموریتی که با «جمع‌آوری داده‌ها از بخش‌های مختلف بازار و تحلیل آن‌ها»، «مشاوره و ارایه راهکارهای کاربردی بازاریابی و فروش مبتنی بر داده‌ها» و «مهندسی ساختار سازمانی با هدف بهبود عملکرد بازاریابی و فروش» تحقق می‌یابد. شرکت دال بازار با تاکید بر فعالیت حرفه‌ای و اخلاق کاری، سعی در توسعه خدمات خود و رضایت هر چه بیش‌تر مشتریان دارد.