این روزها، با رشد ایده‌های نوآورانه و استارتاپی، شاهد شکست بسیاری از آن‌ها در برآورده کردن انتظارات مشتریان هستیم. این شکست‌ها زمانی اتفاق می‌افتد که تصور کنیم ایده‌هایی که روی کاغذ به نظر جذاب می‌آیند، حتماً موفق می‌شوند. کارآفرینان استارتاپی می‌توانند با درک عمیق‌تر از بازار، از اتلاف زمان، انرژی و منابع مالی جلوگیری کنند. شرکت دال بازار با تکیه بر دانش و تجربه خود به دنبال ارائه اثربخش‌ترین راه‌حل‌ها به کسب‌و‌کارها است.