گزارش‌های تحقیقات بازار

گـزارش‌هـای تحقیقــات بــازار

18,000,000 تومان

بررسی بازار غذاهای آماده و نیمه آماده کنسروی و رفتار مصرف‌کنندگان

تاریخ: خرداد 1400
این تحقیق به بررسی بازار محصولات کنسروی (خوراک، خورشت‌ها، پلو، حبوبات، مکمل‌ها و کباب‌ها) می‌پردازد. در گامِ اول، فهرستی از تولیدکنندگان فعال به همراه سبد محصولات تولیدی آن‌ها که نشان‌دهنده تنوع SKU محصولات می‌باشد، تهیه شده است تا تصویر جامع‌تری از محیط رقابتی بازار را نشان دهد.
در ادامه، با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده و مطالعات میدانی، حضور برندها و موقعیت محصولات کنسروی آن‌ها در بازار، بررسی شد. همچنین، با توزیع پرسشنامه در سطح گسترده، سهم بازار برندها و عوامل مؤثر بر خرید مصرف‌کنندگان نیز بررسی شده است.

7,000,000 تومان

بررسی حضور ویترینی و فروشگاهی غذاهای آماده و نیمه آماده کنسروی

تاریخ: خرداد 1400
این تحقیق به بررسی بازار محصولات کنسروی (خوراک، خورشت‌ها، پلو، حبوبات، مکمل‌ها و کباب‌ها) می‌پردازد. در گامِ اول، فهرستی از تولیدکنندگان فعال به همراه سبد محصولات تولیدی آن‌ها که نشان‌دهنده تنوع SKU محصولات می‌باشد، تهیه شده است تا تصویر جامع‌تری از محیط رقابتی بازار را نشان دهد. در ادامه، با توزیع پرسشنامه در سطح گسترده و استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده و مطالعات میدانی، حضور برندها و موقعیت محصولات کنسروی آن‌ها در بازار، بررسی شد.

9,000,000 تومان

بررسی سهم برند و رفتار مصرف‌کنندگان محصولات لبنی

تاریخ: تــیر 1400
این تحقیق به بررسی رفتار مصرف‌کنندگان محصولات لبنی می‌پردازد. در گامِ اول، برندهای فعال صنعت لبنیات در کشور با توزیع پرسشنامه در سطح گسترده، مورد مطالعه قرار گرفتند تا علاوه بر بررسی شهرت برندهای این صنعت، سهم برند در بازار نیز مشخص شود. بدین ترتیب، تصویر جامع‌تری از محیط رقابتی بازار نشان داده می‌شود. در ادامه، با بررسی رفتار مصرف‌کنندگان که به معنی بررسی چگونگی انتخاب، خرید، مصرف و کنار گذاشتن محصولات، خدمات، ایده‌ها یا تجربه‌ها توسط افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها است، مروری بر وضعیت بازار لبنیات و همچنین، محصولات این بازار صورت پذیرفته است.

9,000,000 تومان

مروری بر بازار محصولات غذایی پُرمصرف و بررسی عملکرد مصرف‌کنندگان

تاریخ: تــیر 1400
این تحقیق به بررسی عملکرد مصرف‌کنندگان محصولات غذایی پرمصرف می‌پردازد. در گامِ اول، محصولات غذایی پرمصرف در کشور از قبیلِ شیر، ماست، ماکارونی، نان تُست، حبوبات و… با توزیع پرسشنامه در سطح گسترده، مورد مطالعه قرار گرفتند تا سهم بازار هر یک از این محصولات مشخص شود و تصویر جامع‌تری از محیط رقابتی بازار نشان داده شود.
در ادامه، سعی شده است با بررسی عملکرد مصرف‌کنندگان که شامل دو بخش رفتار خرید و رفتار مصرف‌کننده می‌شود، درک کامل و صحیح تفکرات، احساسات و رفتارهای مصرف‌کنندگان حاصل شود.