موفقیت در بازاریابی اتفاقی نیست بلکه حاصل برنامه‌ریزی و اجرای دقیق برنامه‌های مختلف است. بازاریابی یک فرایند مستمر و همیشگی است. مدیران بازاریابی همواره در حالِ تصمیم‌گیری درباره ویژگی‌ها، قیمت، نحوه توزیع و بودجه‌بندی برنامه‌های ترویجی و فروش محصولات و یا خدمات خود هستند.

تدوین استراتژی‌های بازاریابی در طولِ زمان، نیازمند دانش و مهارت سطح بالا و انعطاف‌پذیری مناسب است. افزون بر تدوین استراتژی‌های کلان، شرکت‌ها باید برای محصولات و خدمات مختلف خود نیز استراتژی‌های مشخصی را تدوین کنند.

تجربه طراحي شعار دستكش رُزمريمدر سال ۱۳۸۴، شرکت دستکش حریر ایران با نام تجاری رُزمريم در حال طراحی کمپین تبلیغاتی خود بود. در این میان، چیزی که نیاز به آن بطور جدی احساس می‌شد، طراحی یک شعار تبلیغاتی بود. در ابتدا، تیم طراحی تیزرهای تبلیغاتی شعارهایی کلی و متفاوت را پیشنهاد دادند که البته طبق معمول صرفاً دارای وزن و قافیه بودند. این‌گونه شعارها که بر اساس قافیه‌های اجباری طراحی می‌شدند، معمولاً دارای مفاهیم اثرگذار برای شنونده نبودند و صرفاً دارای ريتمي نسبتاً موزون بودند.با این وجود، تیم تحقیقات بازار با توجه به مطالعاتی که در زمینه علم ارتباطات و كاربرد آن در تبليغات داشت، پیشنهاد داد تا در این زمینه، تحقیقات انجام شود و بر اساس یافته‌ها، یک شعار علمی طراحی گردد.تیم تحقیقات بازار برای انجام این مهم، در گامِ نخست، اقدام به شناسایی کانسپت‌های تبلیغاتی نمود. به بیان دیگر، با انجام یک تحقیق میدانی نیمه گسترده اقدام به شناسایی مشخصه‌هایی نمود که یک مصرف‌کننده از یک دستکش خانگی انتظار دارد كه در اصطلاح علم ارتباطات، شناسایی لنگرگاه ذهنی مخاطب می‌باشد که او را وادار به توجه و در نهایت، ترغیب به خرید کالا می‌نماید.تحقیقات سلسله مراتبی و کنکاش در ذهنِ مصرف‌کنندگان در نهایت این موضوع را بیان می‌کرد که مصرف‌کنندگان به نقش و نگار و ظاهر دستکش اهمیت چندانی نمی‌دهند و مهم‌ترین چیزی که در نهانِ ذهن آن‌ها وجود دارد، این است که می‌خواهند با استفاده از دستکش به دستشان آسیبی نرسد.بدین ترتیب، براساس این یافته، تیم طراحیِ شعار اقدام به طراحی ۲۰ شعار در مرحله اول نمود که این ۲۰ شعار در جلسات هم‌فکری داخلی به پنج شعار تقلیل یافت. در مرحله بعد، این پنج شعار در مرحله بررسی میدانی قرار گرفت و از پاسخگویان خواسته شد درک‌شان از شعارها ثبت شود و بصورت مرحله‌بندی شده به انتخاب شعار نهایی اقدام نمایند.از جمله شعارهایی که در این مرحله مورد بررسی قرار گرفت، عبارت بودند از:رُزمریم محافظ دستانرُزمریم محافظ دستان شمادست‌هایت را به من بسپارمیخواهم دستهایم سالم بمانددستان سالم با دستکش‌های رُزمریمپس از بررسی‌های میدانی و رتبه‌بندی انجام شده و بازبینی مجدد نظرات تیم طراحی و مذاکره با مدیران ارشد شرکت دستکش حریر ایران، در نهایت شعار «دست‌هایت را به من بسپار» مورد تأیید و انتخاب قرار گرفت. با اين حال، این شعار طي يك تحقیق کنترلی در قالب اجراي یک گروه متمرکز (Focus Group) تأیید نهایی را دریافت نمود و در کمپین تبلیغاتی این شرکت مورد استفاده قرار گرفت. این شعار که بر ریشه پنهانِ نیاز مصرف‌کننده تأکید دارد، هم اکنون نیز هرچند کمپین تبلیغاتی خاصی استفاده نمی‌شود، اما در سایت این شرکت و در بخش محصول دستکش خانگی رُزمریم درج شده است.