لیست محصولات

مروری بر بازار محصولات غذایی پُرمصرف و بررسی عملکرد مصرف‌کنندگان

تاریخ …

بررسی سهم برند و رفتار مصرف‌کنندگان محصولات لبنی

تاریخ …

بررسی عملکرد مصرف‌کنندگان غذاهای آماده و نیمه آماده کنسروی

تاریخ تهیه : خرداد 1400

منطقه جغرافیایی : شهر تهران (شمال/جنوب/شرق/غرب/مرکز)

تعداد صفحات:33 …

بررسی حضور ویترینی و فروشگاهی غذاهای آماده و نیمه آماده کنسروی

تاریخ تهیه :خرداد 1400

منطقه جغرافیایی: شهر تهران (شمال/جنوب/شرق/غرب/مرکز)

تعداد صفحات : 23 …

بررسی بازار غذاهای آماده و نیمه آماده کنسروی و رفتار مصرف‌کنندگان

 

    خانه خدماتتماس ارتباط با ما