باشگاه تحقیقاتی

باشگاه تحقیقاتی دال، محیطی برای به اشتراک گذاشتن داده و اطلاعات و همچنین، کسب دانش است. اعضاء باشگاه دال در هر شرایط کاری، چه فعالیت های شخصی و چه سازمانی، می‌توانند حضور داشته باشند. ما آماده هر نوع همکاری با شما هستیم.

اگر شما علاقمند به همکاری در تحقیقات  هستید: می‌توانید با همکاری در زمینه جمع‌آوری اطلاعات و یا تکمیل پرسشنامه‌های تحقیقاتی، با ما همکاری نمایید و از مزایای باشگاه شامل تخفیفات خرید و … استفاده نمایید.

اگر در قالب شرکت و سازمان هستید، میتوانید با همکاری‌های پژوهشی و تبادل اطلاعات و مشارکت در توانمندی‌ها در باشگاه از مزایا و خدمات آن در تحقیقات بازار ارزان برخوردار شوید. (توضیحات تکمیلی پس از ارسال فرم درخواست مشارکت ارائه خواهد شد.)

اگر خریدار گزارش‌ها و خدمات مشاوره نیز باشید، با عضویت و خرید این خدمات،  از سایر مزایای این باشگاه در گزارش‌های ادواری و تخفیفات آن بهره مند خواهید گردید.

    خانه خدماتتماس ارتباط با ما