نقشه سایت

صفحه اصلی

درباره ما

 1. تاریخچه
 2. اهداف
 3. آشنایی با مدیران
 4. گواهی نامه های اخذ شده
 5. خلاصه سوابق اجرایی

تحقیقات بازاریابی

 1. تحقیقات حوزه محصول / خدمت
 2. تحقیقات حوزه قیمت
 3. تحقیقات حوزه شبکه توزیع
 4. تحقیقات حوزه پیشبرد فروش
 5. تحقیقات در حوزه بازاریابی خدمات
 6. تحقیقات مرابط با رفتار مصرف کننده
 7. تحقیقات مدیریت رسانه
 8. مطالعات داده کاوی

مشاوره بازاریابی

 1. مشاوره سیستماتیک جامع بازاریابی
 2. بازاریابی الکترونیک
 3. برنامه ریزی استراتژیک و تدوین
 4. تبلیغات رسانه
 5. خدمات نوین بازاریابی
 6. طراحی شاخص ها و داشبورد مدیریت بازاریابی
 7. عارضه یابی و ممیزی بازاریابی
 8. مشاوره برندینگ
 9. مشاوره بودجه بندی کمپین های تبلیغاتی
 10. مشاوره طراحی ساختار و مهندسی سازمان فروش
 11. مشاوره طراحی شعار تبلیغاتی
 12. مشاوره طراحی و برنامه کسب و کار
 13. مشاوره و تحقیقات صادرات
 14. مشاوره و طراحی نامگذاری برند.

خدمات آموزشی

 1. آموزش بازاریابی و مدیریت بازار
 2. آموزش نوین خدمات بازاریابی
 3. آموزش فروش

اخبار و رویداد ها

مشتریان

مقالات

تماس با ما

درخواست پروژه

پرسش و پاسخ