تصویر

تحقیقات بازار با کمترین هزینه
اکتبر, 2018 بدون نظر تصویر, دسته‌بندی نشده
اطلاعات، مادر تصميم گيري است. زماني يك تصميم اتخاذ ميشود كه اطلاعاتي وجود داشته باشد. در تفكر سيستمي يك پيام زماني اطلاع (اطلاعات) تلقي مي شود كه بتواند در فرد يا سازمان شنونده Transaction ايجاد كند. در غير اينصورت آن پيام ماهيت اطلاعاتي ندارد. تحقيقات بازاريابي با اجراي عمليات ...
ادامه مطلب
خلاقیت در انجام تحقیقات بازارهای صنعتی(ذوب آهن اصفهان)
اکتبر, 2018 بدون نظر تصویر
  تحقیقات بازاریابی در بخش سازمانی از پیچیدگی های خاصی برخوردار است. البته هر چند که اصول و روش تحقیق با کالاهای مصرفی تفاوتی ندارد، اما ترکیب و روش استفاده از ابزارهای تحقیقاتی مهارت و خلاقیت احتیاج دارد. چرا که استفاده از تکنیک های تحقیقاتی بدون مهندسی و ترکیب ...
ادامه مطلب