تبلیغات رسانه

Media Management & Advertising

يكي از ابزارهاي مهم برندينگ استفاده از رسانه ها مي باشد. گاهي اوقات استفاده از رسانه هاي عمومي و جمعي  عليرغم هزينه راه اندازی بالا امري اجتناب ناپذير است. در اين ميان طراحي و ساخت و انتشار پيام از اهميت خاصي برخوردار است. چه پيامي طراحي شود، ساختار ارائه پيام به لحاظ شكلي(فيلم، انيميشن، پوستر، بيلبورد، آگهي چاپي و …) چگونه باشد، از چه نوع رسانه اي استفاده شود و زمان بندي  آن چگونه انجام شود بسيار مهم است.

در بخش مديريت تبليغات و رسانه علاوه بر موارد فوق در شركت دال امكان ارئه خدمات توليد و طراحي اقلام تبليغاتي در قالب فيلم، انيميشن، پوستر، بيلبورد، آگهي چاپي و … وجود دارد.