تاریخچه

در سال ۱۳۸۰ و در دوراني كه هنوز شركت ها كمتر از امروز به موضوع تحقيقات بازار توجه داشتند،

مركز تحقيقات بازار شركت تهران آگهي با هدف ارائه خدمات تحقيقات بازار به يكي از شركت هاي بزرگ توليد كننده محصولات شوينده بهداشتي تشكيل و آغاز به كار نمود.

از همان ابتدا، به دليل اينكه فعاليت هاي تحقيقاتي اين مركز به گونه اي پردازش و ارائه  مي شد كه مديران سازمان به راحتي از آنها در تصميم گيري هاي خود استفاده مي كردند،

اين خدمات مورد استقبال گسترده اي قرار گرفت و طي زماني كوتاه در بين ساير شركت هاي طرف قرارداد با شركت تهران آگهي گسترش پيدا نمود.

اين امر باعث گرديد كه بدنه كارشناسي اين مجموعه نيز تكامل يابد و تجربيات بزرگي را در امر تحقيقات بازار در بخشها و زمينه هاي مختلف توليد، بازرگاني و خدمات بدست آورد.

در شهريور سال ۱۳۸۶ با توجه به تغيير و تحولات بازار، مركز تحقيقات تهران آگهي و كارشناسان مرتبط با آن از اين شركت جدا شده و شركت تحقيقات و مشاوره بازاريابي دال تاسيس گرديد.

شركت دال علاوه بر فعاليت هاي تحقيقاتي گذشته همواره در تلاش بوده است كه با كمك كارشناسان با تجربه خود،

دامنه وسيعي از خدمات تحقيقاتي  بازاريابي و مشاوره اي را به شركت هاي توليدي، خدماتي و بازرگاني ارائه نمايد و موجب توسعه و افزايش فروش و رضايت مشتريان آنها گردد.

لذا در اين راه تلاش مي كند تا در جريان مسائل روز بازار كشور از يك سو و روشهاي جديد علمي اين حرفه و علم قرار گيرد.